PLgruppen

Tjänster

PL gruppen ser till att du som kund känner en trygghet i byggprojektet och att projektet utförs rätt, i rätt tid och kostnadseffektivt.


Vi vill leverera ett högkvalitativt resultat, både avseende slutresultat och nöjdhet för kunden.

Vår delaktighet medför dessutom en minskad arbetsbelastning för dig som kund och vi sköter alla tidskrävande detaljfrågor.


Förutom projekt- och projekteringsledning arbetar vi för att säkerställa att entreprenaden och projektet utförs korrekt samt uppfyller ställda krav. I företaget finns certifierad kontrollansvarig på K-nivå vilket medför att vi kan hjälpa till med kontrollplaner på alltifrån koja till slott.

PLgruppen

Nedan listas de tjänster vi utför men kontakta oss gärna för frågor om våra tjänster och om vi kan hjälpa till i just ditt projekt.


  • Projekteringsledning
  • Kontrollansvarig
  • Samordning
  • Handledning i tillsynsärenden