PLgruppenSom kontrollansvarig hjälper vi dig genom bygglovsprocessen på ett tryggt och inkluderande sätt.

Vi ser till att du har full kontroll över ditt bygge och stöttar under projektets gång. 


Enligt plan- och bygglagen (2010:900) ska byggherren se till att det finns en kontrollplan som används som underlag för att kontrollera att byggprojektet utförs i enlighet med gällande regler och förordningar. Kontrollplanen beskriver bland annat vilka kontroller som ska göras, vem som ska utföra kontrollen, och hur kontrollen ska genomföras.


I PL gruppen arbetar certifierade kontrollansvariga som hjälper dig med att upprätta kontrollplanen. Planen används för att säkerställa att entreprenaden och projektet utförs korrekt samt att ställda krav uppfylls. Vi vill leverera ett högkvalitativt resultat, både avseende slutresultat och nöjdhet för dig som kund.


Förutom att upprätta en kontrollplan deltar vi bland annat på möten tillsammans med kommunen, och utför arbetsplatsbesök under projektets gång. I företaget finns certifierad kontrollansvarig på K-nivå vilket innebär att vi kan hjälpa till med kontrollplaner på alltifrån koja till slott. Vårt vardagliga upptagningsområde är närliggande områden kring norra Skåne, men vi hjälper gärna kunder utanför upptagningsområdet också!

Kontrollansvar

Kontaktperson

Filippa Rosenberg

Byggingenjör


info@plgruppen.se

0709-78 10 75