PLgruppen

Projekteringsledning


Som projekteringsledare är PL gruppen tidigt med i byggprocessen och medverkar vid upphandling av underentreprenörer och konsulter samt samordnar och ser till att arbetsmiljön upprätthålls då vi även utför byggarbetsmiljösamordning i form av BAS P


Projekteringsledarens uppgift är att leda projekteringsarbetet mot gemensamma mål. Därför är det viktigt för oss att kunna se helheten och kunna föra en god kommunikation så att alla gruppmedlemmar arbetar tillsammans mot projektets mål och för att kunna leverera ett gott resultat. Kontakta oss gärna för mer information och hur vi kan hjälpa dig på bästa vis!   

Kontaktperson

Filippa Rosenberg

Byggingenjör


info@plgruppen.se

0709-78 10 75