PLgruppen

Samordning och projektledning


Byggprojekt involverar flera olika aktörer vars arbeten ska organiseras och koordineras så att slutresultatet blir bra. Likaså inverkar lagkrav, råd och andra föreskrifter från myndigheter som gör att byggprocessen både kan bli tidskrävande och arbetsbelastande för dig som enskild.


I PL gruppen arbetar byggingenjörer som erbjuder kvalificerade tjänster inom projektledning där vi verkar för att samspelet mellan olika aktörer, från myndigheter till underentreprenörer, ska fungera. Vi ansvarar för samordningen så att alla projektmedlemmar arbetar mot samma mål. Vi hjälper dig att driva byggprocessen från början till slut. Det är viktigt för oss att projektet utförs rätt, i rätt tid och kostnadseffektivt. Känner du att en hjälpande hand skulle vara på sin plats i just ditt projekt – tveka inte att kontakta oss för mer information!

Kontaktperson

Filippa Rosenberg

Byggingenjör


info@plgruppen.se

0709-78 10 75