PLgruppen

Tillsynsärende


Räddningstjänsten, Arbetsmiljöverket och byggnadsnämnden genomför regelbundet tillsyn i byggnader och verksamheter. Som enskild kan det vara svårt att veta vart man ska vända sig i de fall myndigheterna bedömer att brandskydd och säkerhet har brister som måste åtgärdas. Med vår hjälp får ni en tydlig bild och en plan för hur myndighetsanmärkningar ska åtgärdas på bästa sätt.


För den enskilde kan det vara svårt att veta vilka åtgärder som är möjliga att genomföra för att uppfylla lagkraven samtidigt som kostnaderna för åtgärderna inte ska skena i väg.  


PL gruppen arbetar tillsammans med erfarna brandingenjörer och riskhanterare som dagligen arbetar med att hitta lösningar på befintliga problem i byggnader med brister. Vi tar fram lösningsförslag som uppfyller lagkraven samtidigt som de är kostnadseffektiva för dig som kund. PL gruppen samordnar valet av lösningar med utsedda entreprenörer och konsulter för att kunden ska få åtgärderna genomförda inom angiven tid och säkerställd kvalitet.

Kontaktperson

Filippa Rosenberg

Byggingenjör


info@plgruppen.se

0709-78 10 75