PLgruppen

AML


Arbetsmiljöverket besöker arbetsplatser för att undersöka om det finns brister och risker i arbetsmiljön och för att se att arbetsmiljöreglerna efterlevs. Bristerna kan gälla alltifrån arbetsplatsens utformning, kemiska arbetsmiljörisker till skyltar och signaler. Finns det brister delges arbetstagaren på plats samt via skrivelse. Om bristerna inte åtgärdas kan föreläggande eller förbud meddelas vilka också kan förenas med vite.

Det finns en hel del arbetsmiljöregler och föreskrifter att förhålla sig till som arbetsgivare vilket kan skapa frustation och förvirring hos verksamhetsansvarig. Att skapa tid för att inhämta information om risken, hitta rätt person att åtgärda risken och därefter resurser för att eliminera/minska risken kan resultera i både tidsbrist, stress och fel.

PL gruppen erbjuder kvalificerade tjänster som samordnare där vi analyserar arbetsmiljöriskerna och finner rätt person att åtgärda riskerna. Vi har ett brett kontaktnät då vi arbetar både med myndigheter, kommuner och entreprenörer.  Vi ser till att få riskerna åtgärdade medan du som kund kan fokusera på ditt dagliga arbete som företagsansvarig.

Kontaktperson

Filippa Rosenberg

Byggingenjör


info@plgruppen.se

0709-78 10 75