PLgruppen

PBL


Byggnadsnämnden och länsstyrelsen är tillsynsmyndigheter som utövar tillsyn som rör bestämmelser i plan- och bygglagen. Tillsyn görs då det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse, en dom eller andra beslut. Byggnadsnämnden kan meddela byggsanktionsavgifter, föreläggande och förbud samt i förlängningen vite och handräckning. Kontrollerna kan bland annat gälla hinder mot tillgänglighet, bristande inomhusklimat då en obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet inte har genomförts eller brister och fel på motordrivna anordningar.

Efter en tillsyn från byggnadsnämnden kan det vara svårt att veta hur bristerna ska åtgärdas samt vart man ska vända sig för att få hjälp. I PL gruppen arbetar byggingenjörer vars dagliga arbete grundar sig på lagar och förordningar inom byggsektorn. Vi erbjuder kvalificerade tjänster inom projektledning och samordning där vi verkar för att samspelet mellan olika aktörer, från myndigheter till underentreprenörer, ska fungera. Samordningen grundar sig bland annat på plan- och bygglagen samt Boverkets byggregler för att erhålla en byggnad som uppfyller alla regler och krav.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

Kontaktperson

Filippa Rosenberg

Byggingenjör


info@plgruppen.se

0709-78 10 75