PLgruppen

Om oss

PL gruppen drivs av engagemang och viljan att genomföra trygga och effektiva byggprojekt. Arbetserfarenheten, tillsammans med bygg- och brandingenjörsexamen, gör att vi har ett brett kontaktnät, kännedom om marknaden samt kunskap om de krav och regler som ställs i byggprojekt.


Inom PL gruppen finns kunskap och erfarenhet i form av


  • Byggingenjörer
  • Brandingenjörer
  • Civilingenjörer i riskhantering
  • Certifierad kontrollansvarig (K-nivå)
  • Sakkunnig brandskydd (K-nivå)
  • Utbildad byggarbetsmiljösamordnare (Bas-P/Bas-U).


Huvudkontoret ligger i Hässleholm och har hela Skåne som arbetsplats. Tillsammans med projektassistenter leder PL gruppens ingenjörer byggprojekt, utgör länken mellan dig som byggherre och övriga aktörer och löser samordningen mellan de olika samarbetspartnerna.